Tiến sĩ

Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thanh Tiệp

Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Lê Thanh Tiệp.

    - Đề tài: “Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội và sự gắn bó nhân viên đến kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp phía Nam’’

    - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Mã ngành: 9340101

    - Người hướng  dẫn: TS. Ngô Quang Huân

                                 NGND.TS. Đỗ Hữu Tài

    - Thời gian: 13g00, thứ bảy ngày 22/9/2018

   - Địa điểm:  Phòng họp cơ sở 1 – Đại học Lạc Hồng, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  3,340       1/205