Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo

NỘI DUNG

    Đã có điểm thi tin học ngày 27/11/2016

     

    Các bạn truy cập trang web https://nnth.lhu.edu.vn/examresults nhập Số báo danh, CMND hoặc Mã SV để xem điểm.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      17,590       1/231