Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo

NỘI DUNG

  Nhận chứng chỉ từ tháng 11/2016 - 01/2017

   

  Thông báo

  Hiện đã có chứng chỉ các khóa thi sau :

  • Anh văn: khóa thi ngày 11/12/2016, 15/01/2017
  • Tin học : khóa thi ngày 27/11, 08/01/2017

   

  Các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý :

  1. Mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

  2. Nếu nhận dùm cần có thêm giấy tờ của người được nhận dùm


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    17,585       1/231