Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo

NỘI DUNG

  Đã có điểm thi Anh văn ngày 10/9/2017

   
  • Tra cứu điểm thi tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examresults
  • Thắc mắc về điểm thi và phúc khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tai trung tâm
  • Xem lịch thi kỳ gần nhất tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examschedule
  • Lịch khai giảng: https://nnth.lhu.edu.vn/openclass

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    17,586       1/231