Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Thông báo nhận chứng chỉ anh văn, tin học thi trong tháng 09&10/2017

  Thông báo:

  Đã có chứng chỉ Anh văn thi trong tháng 10 & 11/2017; Tin học thi trong tháng 09 & 10/2017

  Các bạn đã thi và đặt chứng chỉ trong các kỳ thi này xin lưu ý:
  • Khi đến nhận chứng chỉ mang theo CMND, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
  • Nếu nhận thay chứng chỉ người khác cần có giấy tờ tùy thân của người được nhận

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,699       1/161