Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Thông báo nhận chứng chỉ Anh văn, Tin học thi tháng 11-12/2017

  Đã có chứng chỉ Tin học khóa thi ngày 26/11/2017 và chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 26/12/2017
  Các bạn đã thi và đặt chứng chỉ trong các kỳ thi này xin lưu ý:
  • Khi đến nhận chứng chỉ mang theo CMND, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
  • Nếu nhận thay chứng chỉ người khác cần có giấy tờ tùy thân của người được nhận

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,690       1/161