Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Nhận chứng chỉ tháng 03 - 4 - 5/2019

  Thông báo

  Hiện đã có chứng chỉ Anh văn, Tin học từ khóa thi tháng 3 đến tháng 5/2019. Khi đến nhận mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh

  Anh văn: 21/4/2019 và 11/5/2019 (Khoa Dược)

  Tin học: 31/3/2019

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,700       1/161