Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Đã có điểm thi Tin học Ứng Dụng CNTT Cơ bản ngày 10/4/2021

  Tra cứu điểm thi tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examresults

  Các bạn sinh viên đã thi đạt và muốn xin giấy xác nhận để xét tốt nghiêp vui lòng đăng ký trực tiếp tại trung tâm.

  Thắc mắc về điểm thi và phúc khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tai trung tâm.

  Xem lịch thi kỳ gần nhất tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examschedule

  Lịch khai giảng: https://nnth.lhu.edu.vn/openclass


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,761       1/159