Nhận chứng chỉ Tin học các kỳ thi đến ngày 25/06/2022

Đã có chứng chỉ Tin học các kỳ thi đến tháng 06/2022.

Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ.

Khi đi nhớ mang theo CMND gốc để đối chiếu.

Lưu ý: Chứng chỉ không được nhận thay cho người khác!

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học