Thông báo khai giảng các khóa học hè tháng 7/2022

Thông báo

Hiện Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Lạc Hồng đang chiêu sinh các khóa học đánh giá Năng lực tiếng Anh đầu ra và Ứng dụng CNTT vào tháng 7/2022, và sẽ tổ chức kỳ thi tiếp theo vào tháng 8/2022. Các bạn sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm hoặc online thông qua website ủa Trung tâm 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học