Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

    Thông báo khai giảng các khóa học hè tháng 7/2022

    Thông báo

    Hiện Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Lạc Hồng đang chiêu sinh các khóa học đánh giá Năng lực tiếng Anh đầu ra và Ứng dụng CNTT vào tháng 7/2022, và sẽ tổ chức kỳ thi tiếp theo vào tháng 8/2022. Các bạn sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm hoặc online thông qua website ủa Trung tâm 


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      32,474       1/252