Đã có điểm thi Tin học ngày 09/4/2022.

Đã có điểm thi Tin học ngày 09/4/2022.

Các bạn thí sinh tra cứu điểm tại đây: .

*Lưu ý: Nếu có thắc mắc về điểm số, vui lòng đến trung tâm để làm thủ tục phúc khảo điểm thi. Hạn cuối nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 05/5/2022

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học