Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Đã có điểm thi Tin học ngày 09/4/2022.

  Đã có điểm thi Tin học ngày 09/4/2022.

  Các bạn thí sinh tra cứu điểm tại đây: .

  *Lưu ý: Nếu có thắc mắc về điểm số, vui lòng đến trung tâm để làm thủ tục phúc khảo điểm thi. Hạn cuối nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 05/5/2022

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,716       1/159