Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Nhận chứng chỉ Tin học các kỳ thi đến tháng 01/2022

  Đã có chứng chỉ Tin học các kỳ thi đến tháng 01/2022.

  Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND.

  *Lưu ý: Không được nhận thay chứng chỉ người khác.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,719       1/159