Trung tâm mở cửa hoạt động tiếp sinh viên từ ngày 01/11/2021

1. Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký học, đăng ký thi có thể thực hiện Online tại: https://nnth.lhu.edu.vn/
2. Nhận chứng chỉ và các loại giấy tờ khác vui lòng liên hệ đặt lịch trước tại Hotline: 0985875879 - Thầy Anh.
*Lưu ý: khi đến trung tâm vui lòng thực hiện nghiêm 5K.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học