Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Trung tâm mở cửa hoạt động tiếp sinh viên từ ngày 01/11/2021

  1. Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký học, đăng ký thi có thể thực hiện Online tại: https://nnth.lhu.edu.vn/
  2. Nhận chứng chỉ và các loại giấy tờ khác vui lòng liên hệ đặt lịch trước tại Hotline: 0985875879 - Thầy Anh.
  *Lưu ý: khi đến trung tâm vui lòng thực hiện nghiêm 5K.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    29,718       1/159