Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

  Thông báo hoãn lịch thi Chứng chỉ ƯDCNTT ngày 16/5/2021

  Vì tình hình dịch bệnh Covid diễn biết phức tạp, theo công văn yêu cầu của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Dồng Nai. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Lạc Hồng thông báo hoãn lịch thi Chứng chỉ ƯDCNTT ngày 16/5/2021.

  Lịch thi mới sẽ được cập nhật tại https://nnth.lhu.edu.vn/examschedule

  Rất mong các bạn thí sinh thông cảm.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    35,039       1/468