Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

    Nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT Hội đồng thi ngày 10/01/2021

    Đã có chứng chỉ Anh văn, Tin học các kỳ thi đến tháng 01/2020. Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND

    *Lưu ý: Chứng chỉ Không được nhận thay người khác.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      29,919       1/219