Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Sinh Viên  »  Thông báo


Học bổng đang áp dụng cho SV

Khoa Công nghệ thông tin tính đến hiện nay áp dụng những loại học bổng sau:

I. Học bổng Nguyễn Văn Ký 

Thời gian:

Vào tháng 9 hoạc tháng 10 hàng năm có thông báo cho sinh viên làm hồ sơ xét học bổng.

Điều kiện:

1. Sinh viên là người có hộ khẩu tại Đồng Nai

2. Học lực từ Khá trả lên ( không thi lại môn nào)

3. Có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học

4. Đơn xin cấp học bổng.

5. Mức học bổng là: 5 triệu đồng

Chỉ tiêu tùy theo hàng năm nhà trường phân bố cho các khoa số suất được chọn.

II. Học Bổng Doanh nghiệp

Thời gian

Vào tháng 10 hàng năm có thông báo cho sinh viên làm hồ sơ xét học bổng.

Điều kiện:

1. Sinh viên học lục Giỏi không bị thi lại

2. Có hoàn cảnh khó khăn

3. Đơn xin cấp học bổng

4. Mức học bổng là: 5 -10 triệu đồng

Chỉ tiêu tùy theo hàng năm nhà trường phân bố cho các khoa số suất được chọn.- thường khoa CNTT được 1 suất

III. Học bổng vay vốn Mabuchi:

Điều kiện:

Chỉ dành cho sinh viên năm nhất áp dụng từ khóa 2015 đến nay khoa CNTT được 15 suất rải đền từ khóa 2015 đến khóa 2021

Khi nhập học Trung tâm tuyển sinh và quan hệ công chúng sẽ có nhân viên phát hồ sơ khi sinh viên nhập học và thông báo rộng rãi về cho các khoa.

1. Sinh viên có nhu cầu vay vốn làm hồ sơ theo mẫu của nhà trường đưa ra

2. Nhà trường và cty xét duyệt hồ sơ

3. Sinh viên được duyệt vay sẽ được làm TK ngân hàng Viettien Bank

4. Hàng tháng sẽ được hỗ trợ vay là 01 triệu đồng/tháng trogn suất 4 năm học là 40 triệu đồng. Sau khi ra trường sẽ dần hoàn trả lại mà không phải trả lãi suất

IV. Các loại học bổng đầu vào áp dụng từ năm 2018 tới nay

1. Thủ khoa là xét nhũng sinh viên có đầu vào cao nhất mức học bổng là 100% học phí

2. Học bổng công nghệ: học sinh thpt đạt giải nhất nhì các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi cấp tỉnh thì sẽ được nhận từ 100% HB. Giải 3 được 50% HB

3. Học Bổng Nư sinh: nữ ainh học ngành CNTT nhận học bổng trị giá 30% học phí

4. Học bổng Ban cán sự: Học sinh THPT là lớp trưởng/phó, Bí thư/phó bí thư năm lớp 12 thì sẽ nhận học bổng trị giá 30% học phí

5. Học bổng Khu vực là học sinh các huyện/tỉnh khó khăn về kinh tế như: Xuân Lộc, tân Phú, Định quán ( Đồng nai). Các tỉnh Phú Thọ, Quảng

Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh hóa, Nghệ an nhận học bổng trị giá 20% học phí

6. Học bổng kết nghĩa: là học sinh các trường kết nghĩa với LHU khi nhập học thì sẽ nhận nhận học bổng trị giá 30% học phí

Các loại học bổng đầu vào đều được duy trì nếu có học lực từ Khá sẽ nhận 50% trị giá gói học bổng. học lực Giỏi sẽ nhận 100% trị giá gói học bổng trừ Học bổng 6 ( HB kết nghĩa) thì sinh viên phải đạt học lực Giỏi trở lên mới được nhận học bổng duy trì.

 Vào tháng 9 hoạc tháng 10 hàng năm có thông báo cho sinh viên làm hồ sơ xét học bổng.

Điều kiện:

1. Sinh viên là người có hộ khẩu tại Đồng Nai

2. Học lực từ Khá trả lên ( không thi lại môn nào)

3. Có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học

4. Đơn xin cấp học bổng.

5. Mức học bổng là: 5 triệu đồng

Chỉ tiêu tùy theo hàng năm nhà trường phân bố cho các khoa số suất được chọn.

IV. Các loại học bổng đầu vào áp dụng từ năm 2018 tới nay

1. Thủ khoa là xét những sinh viên có đầu vào cao nhất mức học bổng là 100% học phí

2. Học bổng công nghệ: học sinh thpt đạt giải nhất nhì các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi cấp tỉnh thì sẽ được nhận từ 100% HB. Giải 3 được 50% HB

3. Học Bổng nữ sinh: nữ sinh học ngành CNTT nhận học bổng trị giá 30% học phí

4. Học bổng Ban cán sự: Học sinh THPT là lớp trưởng/phó, Bí thư/phó bí thư năm lớp 12 thì sẽ nhận học bổng trị giá 30% học phí

5. Học bổng Khu vực là học sinh các huyện/tỉnh khó khăn về kinh tế như: Xuân Lộc, tân Phú, Định quán ( Đồng nai). Các tỉnh Phú Thọ, Quảng

Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh hóa, Nghệ an nhận học bổng trị giá 20% học phí

6. Học bổng kết nghĩa: là học sinh các trường kết nghĩa với LHU khi nhập học thì sẽ nhận nhận học bổng trị giá 30% học phí

Các loại học bổng đầu vào đều được duy trì nếu có học lực từ Khá sẽ nhận 50% trị giá gói học bổng. học lực Giỏi sẽ nhận 100% trị giá gói học bổng trừ Học bổng 6 ( HB kết nghĩa) thì sinh viên phải đạt học lực Giỏi trở lên mới được nhận học bổng duy trì.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  4,859       1/146