Tin tức phòng Đào tạo

Giảng viên Trường Đại học Lạc Hồng tham dự Cuộc thi Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2022

Bài dự thi của giảng viên Trường Đại học Lạc Hồng đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2022

Ban Tổ chức Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2022 vừa ban hành quyết định công nhận 63 tập thể, cá nhân đạt giải. Bài viết Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội hiện nay” của tác giả Ngô Thị Huyền đã được giải khuyến khích ở thể loại báo in, báo điện tử không chuyên nghiệp.

Nội dung bài báo này nhấn mạnh: Quản lý văn hóa trên không gian mạng nói chung, mạng xã hội nói riêng là việc làm cần thiết, cấp bách, vừa khai thác được những ưu thế vượt trội của mạng xã hội, vừa xây dựng được không gian văn hóa mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy quá trình xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với tư cách là sức mạnh mềm của đất nước trong quá trình hội nhập.

Trên cơ sở phân tích tính hai mặt của mạng xã hội, bài viết của tác giả Ngô Thị Huyền đã luận giải sự cần thiết và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay.

Từ 140 tác phẩm ở thể loại báo in, báo điện tử không chuyên nghiệp, Ban giám khảo đã Xét trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải khuyến khích.

Được biết, Cuộc thi Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2022 đã tiếp nhận được 304 sản phẩm dự thi, trong đó: thể loại báo in, báo điện tử không chuyên nghiệp 140 tác phẩm; báo in, báo điện tử chuyên nghiệp 75 tác phẩm; thể loại phát thanh 33 tác phẩm; thể loại truyền hình 56 tác phẩm.

Giảng viên bộ môn Lý Luận Chính Trị cũng từng đạt giải tại cuộc thi sản phẩm Truyền thông KHCN Đồng Nai năm 2021

Danh sách tác giả đạt giải có thể xem tại đây: https://dost-dongnai.gov.vn/SiteAssets/Lists/Dost_TinTuc_BanTin/NewForm/Danhsach_369QD.pdf

Phòng Đào tạo

Cuộc thi Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2022


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,563       1/503