Sinh ViênSố Lượng Tuyển Sinh

NĂM HỌC SỐ LƯỢNG NHẬP HỌC
2013-2014 126
2014-2015 104
2015-2016 67
2016-2017 49
2017-2018 66
2018-2019 126
2019-2020 165

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  238,315       1/113