Sinh ViênThông báo vv đăng ký thực tập năm 2021 khoa cntt

THÔNG BÁO VV ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NĂM 2021 KHOA CNTT 
- Danh sách đăng ký thực tập khoá 2019 - Các lớp 19CT111, 19CT112, 19CT113 chưa nộp DS đăng ký thực tập

- Các bạn đã có tên trong DS thực tập cờ CTY tổ chức zoom để hướng dẫn
- Hồ sơ bao gồm: 
+ 1 đơn đăng ký (bản gốc) 
+ 1 giấy tiếp nhận (bản photo) có đóng dấu của CTY 
+ 1 đơn cam kết (dành cho trường hợp sinh viên tự tìm nơi thực tập) 
+ 1 Bảo hiểm tai nạn (bản photo) 
- Trường hợp sinh viên chưa có nơi thực tập thì chỉ nộp đơn đăng ký và để trống tên cty, Khoa sẽ dựa trên thông tin đó và bố trí nơi thực tập cho sinh viên .
Lưu ý: 
- Tất cả giấy giờ trên đều phải đánh máy, không viết tay 
- Các mẫu biểu được đính kèm trong file 
- Để biết rõ hơn về các quy định thực tập sinh viên hệ trực tiếp đến số điện thoại VP khoa - gặp thầy Hải: 0251 3952251.

- Danh sách sinh viên đăng ký thực tập. Xem tại đây.

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  257,680       1/248