Sinh Viên

Thông báo, giải đáp thắc mắc vv đăng ký thực tập năm 2021 khoa cntt

[THÔNG BÁO]

BUỔI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CHO SINH VIÊN KHOÁ 19 VÀ 17
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: TẤT CẢ SINH VIÊN ĐANG THAM GIA THỰC TẬP


THỜI GIAN: 14H00 - THỨ 2, NGÀY 30/8/2021
CHỦ ĐỀ: Hướng dẫn vấn đề thực tập cho sinh viên khoá 17 và khoá 19
Thời gian: 30 thg 8 2021 02:00 CH Việt Nam

Tham gia Zoom cuộc họp
https://zoom.us/j/94119064430?pwd=Z1hnbFFMWTU5RHM2YW5sNU1tcFI2dz09

ID cuộc họp: 941 1906 4430
Mật mã: 66871

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  234,417       1/231