Sinh ViênThông báo về việc nộp báo cáo thực tập cuối khoá đợt tháng 7/2021

 

 

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập cuối khoá đợt tháng 7/2021
Áp dụng với trường hợp sinh viên đang tham gia thực tập tại doanh nghiệp

- Toàn văn báo cáo thực tập (file word)
- Giấy nhận xét của đơn vị thực tập theo mẫu đính kèm (nộp file scan, bản giấy sẽ nộp khi có thông báo sau)
- hợp đồng lao động 1 năm trở lên + phiếu xác nhận nhân sự đang làm việc (nếu có) – nộp file scan, 2 bản photo công chứng sẽ nộp khi có thông báo sau


Mỗi SV tạo một thư mục vào đường link bên dưới và đặt tên thư mục theo cấu trúc: Lop-MSV-hotenSV
link: https://drive.google.com/drive/folders/1r4HEReTHG22U1TTmIQ9K5b_yY4nIKEwq?usp=sharing

Thời gian nộp đến hết ngày 25/11/2021


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  238,314       1/113