Bảng vàng danh dự

Sinh viên đang học  »  Bảng vàng danh dự

Bảng vàng năm 2008

PHẠM THỊ THU HẰNG

Ngày sinh: 28/04/1986
Ngành đào tạo: Quản trị
Lớp: 04QT1
Điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8,71
Thành tích học tập: Đạt giải I NCKH cấp trường (30/05/2008)
Thành tích hoạt động Đoàn – Hội: Là lớp phó, Đoàn viên, Hội viên gương mẫu.

NGUYỄN TRỌNG VINH

Ngày sinh: 26/07/1985
Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
Điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8,15
Thành tích học tập: Đạt giải I NCKH cấp trường, đề tài “Chương trình hỗ trợ đánh giá thống kê các phiếu ý kiến”
Thành tích hoạt động Đoàn – Hội: Là Lớp Trưởng 5 năm liền, Đảng Viên, Đoàn viên gương mẫu.

 

ĐỖ THỊ HẢI NHÀI

Ngày sinh: 20/08/1974
Ngành đào tạo: Ngoại thương
Lớp: 05VB2-NT
Điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8,29
Thành tích học tập: Đạt giải III NCKH cấp trường (30/05/2008)
Thành tích hoạt động Đoàn – Hội: Là Đoàn viên, Hội viên gương mẫu

LÊ MINH TRÍ

Ngày sinh: 11/09/1986
Ngành đào tạo: Quản trị
Lớp: 04QT1
Điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8,24
Thành tích học tập: Đạt giải III NCKH cấp trường (30/05/2008)
Thành tích hoạt động Đoàn – Hội: Là Đoàn viên gương mẫu.

 

NGUYỄN CHÂU PHONG

Ngày sinh: 26/03/1983
Ngành đào tạo: Công nghệ Hóa – Thực phẩm
Lớp: 03H2
Điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8,13
Thành tích học tập: Đạt giải III NCKH cấp trường, đề tài “Nghiên cứu cải thiện quy trình sản xuất rượu bưởi”.
Thành tích hoạt động Đoàn – Hội: Là Đoàn viên gương mẫu

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

Ngày sinh: 14/08/1982
Ngành đào tạo: Ngoại thương
Lớp: 05VB2-NT
Điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8,15
Thành tích học tập: Đạt thành tích NCKH cấp Khoa
Thành tích hoạt động Đoàn – Hội: Là Đoàn viên gương mẫu.

HOÀNG THỊ KIM ANH

Ngày sinh: 29/04/1985
Ngành đào tạo: Công nghệ Hóa – Thực phẩm
Lớp: 03H1
Điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8,14
Thành tích học tập: Đạt thành tích NCKH cấp Khoa, đề tài “Nghiên cứu vật liệu khả năng quang hóa, ứng dụng trong việc xử lý mội trường”.
Thành tích hoạt động Đoàn – Hội: Đoàn viên gương mẫu

   

HÁN VĂN TRƯỜNG

Ngày sinh: 12/02/1981
Ngành đào tạo: Cơ Điện Tử
Lớp: 03CĐT1
Điểm trung bình xếp loại Tốt nghiệp: 8,02
Thành tích học tập: Đạt giải Khuyến khích NCKH cấp trường năm 2007, tham gia Robocon Lạc Hồng Lần thứ IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  171,442       1/119