Bảng vàng danh dự

Sinh viên đang học  »  Bảng vàng danh dự

Bảng vàng năm 2009

 

HOÀNG VĨNH LỘC

Ngày sinh: 30/07/1986
Ngành đào tạo: Ngữ Văn Anh
Lớp: 04AV3.
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8.73
Thành tích học tập: Giải Nhất NCKH cấp trường với đề tài " Some strategies for students to avoid the typical traps in the listening section of the TOEIC test"
Thành tích hoạt động Đoàn Hội: Là Đoàn viên, Hội viên gương mẫu

 

 

PHAN THẾ ANH

Ngày sinh: 30/11/1984
Ngành đào tạo: Trung Quốc học
Lớp: 04DPT2
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8.54
Thành tích học tập:Giải III NCKH cấp trường với đề tài "Khảo sát cách dùng của một số động từ đồng nghĩa thường dùng trong tiếng Hoa hiện đại"
Thành tích hoạt động Đoàn Hội: Chủ tịch Hội sinh viên lớp, Chủ tịch CLB tiếng Trung

 

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

Ngày sinh:
Ngành đào tạo:
Lớp: 04KT4
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8.42
Thành tích học tập:
Thành tích hoạt động Đoàn Hội:

 

 NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

Ngày sinh:  09/01/1987
Ngành đào tạo: Quản trị
Lớp: 05QT3
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8.35
Thành tích học tập: Giải Nhì NCKH Sinh viên.
Thành tích hoạt động Đoàn Hội: Lớp trưởng, Đoàn viên, Hội viên gương mẫu

ĐÀO HỒNG PHONG

Ngày sinh: 31.12.1981
Ngành đào tạo: Điện tử Viễn Thông
Lớp: 04DV
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8.20
Thành tích học tập: Giải Nhì NCKH cấp trường với đề tài "Thiết kế máy nhúng Leadfree tự động".
Thành tích hoạt động Đoàn Hội: là Đoàn viên, Hội viên gương mẫu

 

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Ngày sinh: 25/05/1986
Ngành đào tạo: Xây dựng cầu đường.
Lớp: 04KC2
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8.09
Thành tích học tập:Giải Khuyến khích NCKH cấp trường với đề tài "Nghiên cứu hầm chui cho người đi bộ và xe đạp".
Thành tích hoạt động Đoàn Hội: Đảng viên, Bí thư đoàn Khoa Kỹ thuật Công trình.

 

NGUYỄN MINH PHÚC

Ngày sinh: 21/03/1985
Ngành đào tạo: Tin học
Lớp: 04CT1
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 8.01
Thành tích học tập: Giải III NCKH cấp Trường với đề tài "Xây dựng phần mềm Quản lý sinh viên trường CĐ Y Tế"
Thành tích hoạt động Đoàn Hội: là Đối tượng Đảng.

 

TRẦN THỊ NGỌC NGA

Ngày sinh:
Ngành đào tạo:
Lớp: 04MS
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 7.98
Thành tích học tập:
Thành tích hoạt động Đoàn Hội:

 

 

TRƯƠNG THANH INH

Ngày sinh:
Ngành đào tạo:
Lớp: 04ĐCN
Điểm Trung bình xếp loại tốt nghiệp: 7.88
Thành tích học tập:
Thành tích hoạt động Đoàn Hội:

 

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  171,447       1/119