NỘI DUNG

  Buổi chuyên đề AUN Khoa Kỹ Thuật Hóa Học & Môi Trường

  Chiều ngày 02/08/2019 và ngày 21/08/2019 tại phòng I310, cơ sở 6, Trường Đại Học Lạc Hồng, Khoa Kỹ Thuật Hóa Học - Môi Trường phối hợp với TS. Lê Phương Trường đã tổ chức buổi chuyên đề chia sẽ về AUN, nhằm đánh giá lại các chương trình đào tạo đã ban hành trong Khoa Kỹ Thuật Hóa Học - Môi Trường, đồng thời phát hiện còn tồn tại những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực.

  Tham dự buổi chuyên đề có diễn giả TS. Lê Phương Trường Khoa Cơ Điện – Điện Tử, Khoa Kỹ Thuật Hóa Học & Môi Trường bao gồm TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long - Trưởng Khoa, TS. Lê Thị Thu Hương - Phó Khoa, các Trưởng Bộ Môn ThS. Phan Kim Anh, ThS. Đỗ Đặng Thuận – Bộ môn Công nghệ hóa học, Ths. Mai Hương Trà - Bộ môn Công nghệ sinh học, Ths. Lê Phú Đông - Bộ môn Quản lý môi trường, Ths. Nguyễn Thái Thanh Trúc, Ths. Bùi Trường Đạt - Bộ môn Công nghệ thực phẩm, cùng các thầy cô TS. Nguyễn Đình Thị Như Nguyện, Ts. Nguyễn Trọng Anh, Ks. Đỗ Thị Xuân Thu, Ks. Nguyễn Văn Tỉnh, ThS. Lê Trần Ngọc Trang, ThS. Trần Phạm Quang Nguyên.

   

  TS. Lê Phương Trường đang chia sẽ những thông tin về AUN

  Trong buổi đầu tiên, dưới sự giúp đỡ của TS. Lê Phương Trường, các Trưởng Bộ môn đã hoàn thành các mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo của các chuyên ngành.

   

   

  Các thầy cô đang tiến hành soạn các đề mục theo hướng dẫn của TS. Lê Phương Trường

  Xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN và thực hiện kiểm định nhằm khẳng định chương trình đào tạo với xã hội về chất lượng sản phẩm đầu ra của chương trình, vì thế chắc chắn sinh viên tiếp cận việc làm phù hợp dễ dàng hơn. Trong tương lai gần, tham gia kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN, còn tạo điều kiện cho sinh viên được chuyển đổi tín chỉ học tập giữa các chương trình đào tạo của các trường ĐH thành viên AUN; tạo lợi thế cho hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên giữa các trường ĐH.

  Xuân Thu theo nguồn Quang Nguyên


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    2,627,021       1/158