Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm tổng hợp hữu cơ và công nghệ mỹ phẩm (I403)

Phòng thí nghiệm Tổng hợp Hữu cơ và Công nghệ Mỹ phẩm là một trong 11 phòng thí nghiệm chuyên ngành trực thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học – Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường

Hình 1.

Phòng có đầy đủ các dụng cụ cơ bản và các trang thiết bị như: máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis; máy đo màu cảm quan Lovibond LC 100; máy đo độ nhớt; máy khuấy từ gia nhiệt; máy khuấy cơ; tủ sấy; các dụng cụ và thiết bị thường quy như: tủ sấy, bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước, bộ chưng cất phân đoạn, bộ soxhlet…


Hình 2, 3  (các dụng cụ)

Với chức năng là một phòng thí nghiệm chuyên ngành, phòng thí nghiệm  Tổng hợp Hữu Cơ và Công nghệ Mỹ phẩm là nơi giảng dạy các môn học thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học như: Thí nghiệm chuyên đề tách chiết hợp chất thiên nhiên, thí nghiệm chuyên đề sản xuất các sản phẩm Mỹ phẩm, Thí nghiệm chuyên đề sản xuất các sản phẩm Tẩy rửa… đồng thời cũng phục vụ cho việc giảng dạy các môn học thí nghiệm cơ sở ngành như Thí nghiệm Hóa Hữu Cơ, Thí nghiệm Hóa Lý cho sinh viên 4 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học và Công nghệ Môi trường.

Hình 4. Sinh viên trong giờ học thí nghiệm

Bên canh đó, đây còn là địa điểm nghiên cứu khoa học của giảng viên và các sinh viên yêu thích nghiên cứu về các lĩnh vực như: tách chiết tinh dầu, chất màu tự nhiên, các chất biến dưỡng thứ cấp có giá trị sinh học, sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm, tẩy rửa, tổng hợp hữu cơ….Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, giảng viên được thực hiện tại đây và cho kết quả đáng khích lệ như các đề tài

·        “Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học diệt sâu khoang trên xà lách Xoăn từ dầu Neem (Azadirachta Indica A.Juss)”;

·        “Khảo sát điều kiện trích ly chất màu Xanthophyll từ bắp vàng”;

·        “Nghiên cứu tách chất màu từ cây lá cẩm (Peristrophe Roxburghiana) và định hướng ứng dụng”….

Liên hệ:

Quản lý phòng thí nghiệm: Thạc sĩ Phan Kim Anh

Email: kimanh@lhu.edu.vn

Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: (0251).3951795

Xuân Thu theo nguồn PKA