Phòng thí nghiệm

Phòng Kỹ thuật thực phẩm (Laboratory of Food Technology) - I303

Phòng Kỹ thuật thực phẩm là đơn vị trực thuộc Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường được hình thành từ năm 1999 với tên gọi là phòng thí nghiệm thực phẩm đến năm 2013 được phát triển thành phòng Kỹ thuật thực phẩm. Phòng có chức năng nghiên cứu, đào tạo và thực hiện giảng dạy thực hành các môn chuyên đề thực phẩm, công nghệ lên men, công nghệ sản xuất bánh kẹo, công nghệ chế biến và bảo quản thịt và thủy hải sản, đánh giá cảm quan,…

 

Với chức năng:

  • Thực hành thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.
  • Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu phục vụ giảng dạy cho môn học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.
  • Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và khảo sát phục vụ công tác chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Với chức năng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
  • Nghiên cứu về vấn đề dinh dưỡng, khẩu phần ăn uống của các đối tượng lao động, về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm dùng trong bữa ăn của người Việt nam và tác dụng sức khỏe của thực phẩm.
  • Nghiên cứu các đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với chức năng đào tạo:

  • Đào tạo cho các đối tượng có nhu cầu về chuyên ngành thực phẩm, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Tham gia hợp tác đào tạo từ trung cấp- cao đẳng- đại học về chuyên ngành công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm theo quy định của trường Đại học Lạc Hồng.
  • Mở rộng hợp tác về đào tạo công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm với các Trường, các trung tâm và các cơ quan đơn vị trong nước.

Liên hệ:

Trưởng phòng:     ThS. Nguyễn Thái Thanh Trúc