Phòng thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm Nuôi cấy tế bào thực vật (Laboratory of Plant Cells) - I401

  Trưởng phòngTs. Thái Xuân Du

                           Ks. Đỗ Tấn Phát [trợ lý]

 1. Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật

* Cơ sở vật chất và trang thiết bị:

 • 1 phòng chuyên đề: là nơi sinh viên học tập và làm báo cáo tốt nghiệp, hội thảo chuyên đề, tập huấn, báo cáo seminar, ...
 • 1 phòng sáng để nuôi cây trong ống nghiệm (gồm hệ thống đèn LED và hệ thống đèn huỳnh quang)
 • 1 vườn ươm cây hậu nuôi cấy mô
 • 3 Tủ cấy vô trùng
 • 1 Tủ hấp tiệt trùng
 • 2 Cân phân tích
 • 2 Máy khuấy từ gia nhiệt
 • 3 Pipetman
 • 1 Kính hiển vi
 • 2 Tủ lạnh
 • 1 Tủ mát
 • 1 Tủ đông sâu (-300C)
 • 1 hệ thống thủy canh phục vụ cho SV thực tập
 • 1 hệ thống thủy canh với hệ thống đèn LED hiện đại phục vụ cho SV nghiên cứu khoa học
 1. Nhiệm vụ:

Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật giảng dạy các môn thí nghiệm sau:

  • Thí nghiệm nuôi cấy mô

  • Thí nghiệm thủy canh

 • Số lượng nhóm thí nghiệm: 10 nhóm/năm
 • Các nhiệm vụ khác bao gồm:
    • Phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành thực vật như nuôi cấy mô thực vật, nuôi trồng thủy canh,…dành cho sinh viên và giảng viên.
    • Phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa và nhà trường
 1. Mục  tiêu đào tạo
 • Kiến thức
   • Pha chế môi trường cho sự tăng trưởng và phát triển của mô, tế bào thực vật trong ống nghiệm
   • Nắm được quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô
   • Thiết kế và lắp đặt hệ thống trồng rau thủy canh
   • Nắm vững phương pháp trồng rau thủy canh
 • Kỹ năng
   • Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm
   • Thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong nuôi cấy mô, trồng rau thủy canh
   • Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm

 

 1. Cơ hội
 • Sinh viên được đăng ký thực tập thường xuyên tại phòng thí nghiệm vào đầu năm học thứ 3
 • Thực tập tại các Công ty, Viện sinh học, Trung tâm công nghệ sinh học để tiếp cận với các quy trình sản xuất hiện đại
 • Tham gia nghiên cứu khoa học vào cuối khóa để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn.