Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường (Environmental Technology Lab) -I502

Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường (Environmental Technology Lab)

Trưởng phòng: ThS. Lê Phú Đông

Email: lephudongtnmt@gmail.com

SĐT liên hệ: 02513.953.442

Với chức năng giảng dạy các môn học:

1.         Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường 1

2.         Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường 2

3.         Thí nghiệm Xử lý khí thải và chất thải rắn

4.         Thí nghiệm Xử lý nước cấp – nước thải

5.         Thí nghiệm Quan trắc môi trường

Bên cạnh đó, phòng còn có các chức năng khác như:

-         Thực hiện các thí nghiệm chuyên đề môi trường đổi mới.

-         Phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành công nghệ môi trường cho sinh viên, giảng viên.

-         Thực hiện các đề tài chuyển giao công nghệ theo nhu cầu của xã hội.

-         Thực hiện thiết kế, xây dựng các mô hình thực nghiệm cho chuyên ngành ứng dụng giảng dạy và học tập.

Hệ thống lọc nước uống tinh khiết phục vụ cho giảng viên và sinh viên tại phòng thí nghiệm

 

Sinh viên thực hành trên mô hình xử lý nước thải tại phòng thí nghiệm

v Mc tiêu đào to:

-         Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cơ sở của ngành môi trường;

-         Phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, giảng dạy điều hành trong lĩnh vực môi trường;

-         Trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra;

-         Đào tạo kỹ  năng thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

Sinh viên thực hành quan trắc môi trường (đo gió, bụi, độ ồn, độ ẩm)

v Cơ hội thực hành tại Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường:

-         Các bạn sinh viên được đăng ký thực tập thường xuyên tại phòng thí nghiệm từ năm thứ nhất đến khi hoàn thành chương trình đại học.

-         Trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học và thực nghiệm xử lý môi trường tại phòng thí nghiệm.

v Cơ hi vic làm ca ngành môi trường:

-         Cán bộ môi trường, địa chính tại phường, xã;

-         Công tác tại các Sở hoặc Phòng tài nguyên môi trường;

-         Công an môi trường;

-         Trạm xử lý nước cấp, nước thải hoặc chất thải rắn;

-         Các công ty sản xuất, kinh doanh;

-         Các phòng nghiên cứu, phân tích môi trường;

-         Sinh viên có năng lực được học lên thạc sỹ tại trường ĐH Bách Khoa TP. HCM, Viện Môi trường & Tài nguyên, …