Đăng Ký Xét Tuyển

GIỚI THIỆU


Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm luôn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học giáo viên, sinh viên với các đề tài ngày càng chất lượng và được chuyển giao ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, riêng năm 2021 - 2022 đã đạt được:

Giải 3 sáng tạo khoa học kĩ thuật toàn quốc

Đạt 4 giải tại cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh

Giải 3 cuộc thi khởi nghiệp phía nam

16 bài báo của giảng viên được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG