Nghiên cứu khoa học

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Nghiên cứu khoa học

    • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
    • Điện thoại: 0251 3952 778
    • Email: lachong@lhu.edu.vn
    • © 2023 Đại học Lạc Hồng
      448,129       1/315