Tin tức

Khoa KH&CNTP - Sinh viên khóa 2019 báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong suốt quá trình đào tạo của khoa KH&CNTP. Vào chiều ngày 21/10/2022, tại phòng I310 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng, Khoa KH&CNTP đã tổ chức buổi báo cáo đề cương các đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa 2019.

Trong đợt báo cáo này trọng tâm hướng đến trình bày tên đề tài và mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sau đó Hội đồng góp ý điều chỉnh để phù hợp hơn. 

Qua buổi báo cáo đề cương, Hội đồng đã hướng dẫn sinh viên điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan theo yêu cầu để nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,879,350       1/199