Tin tức

Khoa KH&CNTP - Sinh viên năm nhất với những trải nghiệm thú vị tại phòng thí nghiệm

  • Với chương trình đào tạo có các học phần thực hành trong phòng thí nghiệm đã tạo cho các bạn sinh viên Công nghệ thực phẩm có nhiều trải nghiệm để nâng cao kỹ năng và chuyên môn thực tế của bản thân. Khuyến khích sự sáng tạo, khơi gợi niềm yêu thích học tập cho sinh viên.
  • Với những buổi thực hành tại phòng thí nghiệm đã giúp cho sinh viên có đam mê học tập hơn, có nhiều trải nghiệm về nghề cũng như nhận diện được các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến, hỗ trợ tốt cho công việc khi các bạn ra trường và đi làm.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,879,930       1/502