Tin tức

Khoa Khoa học & CN Thực phẩm – Kỹ sư An toàn, Sức khỏe và Môi trường - HSE

An toàn, Sức khỏe và Môi trường là chuyên ngành của ngành KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, mã ngành: 744.03.01. Ngành tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của người lao động, đồng thời quản lý và giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường làm việc.

Các môn học chính: Chương trình đào tạo bao gồm ba khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành.

Khối kiến thức cơ sở ngành về hóa học môi trường, hóa sinh, vi sinh;

Khối kiến thức chuyên ngành gồm các học phần về quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường, vệ sinh lao động, kỹ thuật môi trường, quan trắc môi trường lao động, nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro, 5S và cải tiến môi trường lao động, quản lý tai nạn lao động, luật lao động và môi trường.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư HSE - An toàn, Sức khỏe và Môi trường có kiến thức về sinh học, hóa học môi trường, nắm vững kiến thức về quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường, vệ sinh lao động; Quan trắc môi trường lao động, nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro, 5S và cải tiến môi trường lao động, quản lý tai nạn lao động, luật lao động và môi trường; Có trách nhiệm và quan tâm đến an toàn, sức khỏe và môi trường, nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc duy trì môi trường làm việc an toàn và bảo vệ môi trường xung quanh; Có kỹ năng quản lý rủi ro, kỹ năng giao tiếp hiệu quả để đảm bảo thông tin liên lạc về an toàn, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng quản lý dự án.

Vị trí việc làm: Kỹ sư HSE - An toàn, Sức khỏe và Môi trường có thể làm việc ở các đơn vị và vị trí công việc như:

     - Cán bộ an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, quản lý chất lượng môi trường tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước;

     - Tư vấn xây dựng hệ thống, quy chế và quy trình về công tác quản lý, bảo đảm an toàn, sức khỏe, môi trường theo đúng các quy định;

     - Quản lý các sự cố về an toàn lao động, giám sát các hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp;

     - Chuyên viên cải tiến; đánh giá, đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp;

     - Giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực an toàn, sức khỏe và môi trường.

KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TUYỂN SINH NĂM 2024

 1. Đại học chính quy: 

Ngành Công nghệ thực phẩm - Mã ngành: 7.54.01.01. Thời gian đào tạo: 4 năm. Với các chuyên ngành:

+ Công nghệ thực phẩm;

+ Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm;

+ Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng.

Ngành Khoa học môi trường - Mã ngành: 7.44.03.01. Thời gian đào tạo: 4 năm. Với các chuyên ngành:

+ Công nghệ môi trường;

+ An toàn, Sức khỏe và Môi trường;

+ Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường.

 1. Văn bằng 2 - Liên thông (buổi tối - online)

Ngành Công nghệ thực phẩm - Mã ngành: 7.54.01.01. Thời gian đào tạo: 18 tháng. Với các chuyên ngành:

+ Công nghệ thực phẩm;

+ Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm;

+ Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng.

Ngành Khoa học môi trường - Mã ngành: 7.44.03.01. Thời gian đào tạo: 18 tháng. Với các chuyên ngành:

+ Công nghệ môi trường;

+ An toàn, Sức khỏe và Môi trường;

+ Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường.

KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CÓ ƯU ĐIỂM

1. 100% Giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo phương pháp giảng dạy và đánh giá theo chuẩn quốc tế, với hơn 15 năm kinh nghiệm, hiện đang làm cố vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

2. 100% Chương trình đào tạo được xây dựng dựa theo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý chuyên môn.

3. 100% Sinh viên tốt nghiệp ĐÚNG thời gian đào tạo và được hỗ trợ xin việc làm.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Khoa Khoa học & CN Thực phẩm – Kỹ sư An toàn, Sức khỏe và Môi trường - HSE


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     3,287,082       2/219