Tin tức

Khoa Khoa học & CN Thực phẩm – Tập huấn PCCC cho sinh viên năm 2024

Kỹ năng phòng cháy chữa cháy là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong cộng đồng. Sinh viên cần trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để đối phó với tình huống khẩn cấp. Việc tập huấn giúp các bạn hiểu biết về nguy cơ cháy nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy, lập kế hoạch sơ tán, báo cháy, và các biện pháp cứu thương cơ bản. Điều này không chỉ bảo vệ bản thân sinh viên mà còn góp phần tạo ra một môi trường học tập an toàn và bảo vệ cộng đồng.

Đối với giáo dục đại học: Lồng ghép trong môn học giáo dục quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoại khóa; phối hợp với các đơn vị có chức năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Khoa Khoa học & CN Thực phẩm – Tập huấn PCCC cho sinh viên năm 2024


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     3,539,479       1/818