Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: HĐKH điều chỉnh chương trình đào tạo - Ngành Kinh tế (Ngoại thương)

Ngày 28/02/2020, tại VP. Khoa QT-KTQT (D301), Khoa QT-KTQT đã họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc điều chỉnh chương trình đào tạo niên khóa 2020 đối với ngành Kinh tế (Ngoại thương). Với mục đích xem xét lại những điểm phù hợp/ chưa phù hợp trong CTĐT 2019, tiếp nhận góp ý từ phía đại diện chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, đại diện cựu sinh viên và các giảng viên để điều chỉnh CTĐT phù hợp với tình hình thực tế.

Thành phần tham dự gồm có:

- TS. Nguyễn Văn Tân                                Trưởng khoa             Chủ tịch Hội đồng

- TS. Nguyễn Thị Lan Thanh                        Phó Trưởng khoa        Phó chủ tịch

- ThS. Nguyễn Thanh Hòa Bình                    Giảng viên                 Ủy viên

- ThS. Nguyễn Thị Bích Thùy                       Giảng viên                 Ủy viên

- ThS. Vũ Minh Nguyệt                               Giảng viên                 Ủy viên

- Ông Nguyễn Trần Quốc Anh                      ĐD chuyên gia            Ủy viên

- Ông Văn Công Hải                                  ĐD doanh nghiệp         Ủy viên

- Ông Đỗ Minh Đạo                                   ĐD cựu sinh viên         Ủy viên

-  Bà Trần Thị Thu Hiền                             Giáo vụ                      Thư ký

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã nêu lên các vấn đề mấu chốt có liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo trong xu thế hiện nay. Về mục tiêu đào tạo, doanh nghiệp mong muốn sinh viên có kiến thức tổng quát, chuyên sâu. Do đó, nhà trường chỉ dạy phương pháp luận để sinh viên biết nhận định và đưa ra định hướng. Sinh viên phải tự trang bị cho mình kiến thức cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa để trang bị kỹ năng mềm. Về chương trình đào tạo, cần giảm thời lượng các môn cơ bản và tăng số tiết các môn chuyên ngành như môn Logistic hay Thực hành khai báo hải quan. Về kỹ năng mềm, bên cạnh các kỹ năng trong chương trình đào tạo thì kỹ năng chịu áp lực, 5S rất quan trọng. Đặc biệt doanh nghiệp rất quan tâm đến 5S và dành nhiều thời gian để nhân viên học thêm về 5S.

Những ý kiến từ các thành viên trong Hội đồng là vô cùng xác đáng và thiết thực, từ đó làm cơ sở để Khoa và Nhà trường có những chỉnh sửa phù hợp đối với chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo để gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và rút ngắn dần khoảng cách giữa kiến thức được đào tạo tại Trường và việc vận dụng vào môi trường làm việc của sinh viên sau này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Quản Trị KTQT

kinh tế, ngoại thương, đào tạo, sinh viên