Tin tức & Sự kiện

LHU tham gia Hội nghị “tổ chức và triển khai hoạt động khởi nghiệp ĐMST tại địa phương”

  • Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đại học Lạc Hồng tổ chức Hội nghị “Tổ chức và triển khai hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương” về xây dựng hệ sinh thái, vườn ươm khởi nghiệp cho Tổ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tại tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu và học viên tham gia tập huấn tại hội nghị

Các đại biểu và học viên tham gia tập huấn tại hội nghị

Sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844). Đồng Nai cũng đã triển khai được một số hoạt động như hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý cho KNĐMST trên địa bàn tỉnh; Nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái KNĐMST; Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức Ngày hội KNĐMST; Xây dựng Cổng thông tin KNĐMST tỉnh; Truyền thông thúc đẩy văn hóa KNĐMST….

 Tổ KNĐMST đã được tập huấn nâng cao các nội dung về: Lập nghiệp, khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hệ sinh thái khởi nghiệp; Vườn ươm doanh nghiệp; Pháp lý trong khởi nghiệp; Tài chính, nhà đầu tư và các vấn đề gọi vốn; Chiến lược truyền thông…

Hội nghị rất vinh hạnh mời được TS. Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa Quản trị Kinh tế - Quốc tế, Trưởng bộ phận Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trường Đại học Lạc Hồng và là thành viên Ban chấp hành Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía Nam chủ trì trực tiếp hướng dẫn và có sự tham gia Chuyên gia cố vấn của TS. Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSMA).

Các chuyên gia và học viên thảo luận và phân tích những vấn đề khó khăn trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo để vận dụng thực hiện cho tỉnh Đồng Nai.

Các chuyên gia và học viên thảo luận và phân tích những vấn đề khó khăn trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo để vận dụng thực hiện cho tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình giảng dạy, chuyên gia và học viên đã lồng ghép kết hợp trao đổi, thảo luận về những vấn đề khó khăn của địa phương, phân tích các mô hình mới, cách làm hay trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo để vận dụng thực hiện cho tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên cho đến nay, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn còn hạn chế, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa được hình thành; chưa huy động được sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp lớn trong các hoạt động liên kết. Trong khi Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, có hơn 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hệ thống các trường đại học, các tổ chức trong tỉnh đã có nhiều hoạt động khởi nghiệp.

Trong thời gian tới, Đồng Nai mong muốn hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, tổ chức ươm tạo thành công các doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng và phát triển Đồng Nai là tỉnh khởi nghiệp sau các thành phố lớn trong cả nước; Thực hiện tốt các cơ chế, hành lang pháp lý về nội dung, mức hỗ trợ; Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tích cực kết nối hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế...

Khoa Quản Trị KTQT

khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, quản trị


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        4,301,984       1/175