Tin tức & Sự kiện

[QTKTQT] Báo cáo tiến độ lần 1 nghiên cứu khoa học sinh viên ngành QTKD khóa 2019 Ngày

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho sinh viên đi đúng hướng nghiên cứu và thúc đẩy hoàn thành bài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, vào lúc 19h00, ngày 29/08/2022, tại hệ thống online G.g meet,  Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo tiến độ lần 1 nghiên cứu khoa học sinh viên ngành QTKD khóa 2019 Ngày gồm có 09 sinh viên báo cáo với 05 đề tài tại hội đồng như sau:

• TV1: TS. Nguyễn Văn Tân

• TV2: TS. Nguyễn Văn Dũng

• TV3: ThS. Lưu Ngọc Liêm

Tại buổi báo cáo sinh viên đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến hữu ích từ phía hội đồng khoa học với các nội dung như thiết kế nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, cách xử lý dữ liệu, kết quả xử lý dữ liệu, trình bày tài liệu tham khảo… đó là những ý kiến đóng góp rất quý báu của hội đồng. Từ đó sinh viên có thêm hướng hoàn thiện cũng như trình bày bài nghiên cứu theo quy định của trường.

Sinh viên trình bày nội dung đã viết cho hội đồng

Khoa Quản Trị KTQT

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        4,746,073       1/446