Thông tin tham khảo

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng  »  Thông tin tham khảo


Danh mục các tạp chí SCIE, SSCI và chỉ số IF năm 2019.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Danh mục các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống SCIE và SSCI năm 2019 vừa được cập nhật bởi Clarivate Analytics vào ngày 29/6/2020.
Kể từ ngày 30/6/2020 Trung tâm sẽ thực hiện xét khen thưởng bài báo SCIE và SSCI theo IF được liệt kê trong danh mục này.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Danh mục - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  162,620       1/492