Tin tức Quan hệ quốc tế

Học bổng ASEAN Scholars Awards của chính phủ New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam

Giới thiệu học bổng New Zealand ASEAN Scholars Awards:

Chính phủ New Zealand, thông qua Chương trình Viện trợ New Zealand, cấp học bổng cho các ứng viên bậc sau đại học đáp ứng yêu cầu của chương trình đến từ Việt Nam để theo học các khoá liên quan đến phát triển tại trường đại học ở New Zealand. Chương trình học bổng ASEAN của New Zealand trang bị kiến thức, kỹ năng và bằng cấp cho các nhà lãnh đạo tương lai nhằm đóng góp cho sự phát triển về chính trị, kinh tế và xã hội của các quốc gia trong khối ASEAN.

Học bổng New Zealand ASEAN Scholars Awards là chương trình học bổng toàn phần sau đại học, cấp các chứng chỉ sau đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ tại New Zealand. Hằng năm, chương trình  trao 30 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam mong muốn tiếp tục việc học sau đại học tại các trường đại học của New Zealand.

Những thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng sẽ được nhận vé máy bay khứ hồi, học phí toàn phần, phụ cấp nơi ở, phụ cấp sinh hoạt để chi trả các chi phí hằng ngày, bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch, và tiền vé máy bay về thăm nhà cho những sinh viên trúng tuyển không có người thân đi cùng.

170 học bổng New Zealand ASEAN  đã được trao cho những sinh viên xứng đáng, đến từ các nước Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines và Việt Nam.

Các ngành học:

Tất cả thí sinh từ mọi ngành học đều được khuyến khích nộp hồ sơ. Những yêu cầu về ngành học được đề ra như sau:

 • Agriculture and Rural Development (Phát triển nông nghiệp và nông thôn): Animal Health, Plant Health, Agricultural and Horticultural Science, Food Safety and Food Quality, Post Harvest Technologies, Biotechnology, Agribusiness and Agricultural Economics, Aquaculture, Value Chain.
 • Environment (Môi trường): Environmental Studies, Environmental Planning and Management, Environmental Economics, Natural Resources Management, Climate Change, Land Administration, Land and Water Resources, Renewable Energy, Oceanography, Seismic/earthquake Engineering, Disaster Risk Management.
 • Education (Giáo dục): Early Childhood Education and Development, Education Leadership and Management, Education Policy, Testing and Evaluation, TESOL, Vocational Education.
 • Economic Growth and Governance (Quản lí và phát triển kinh tế): Development Economics, International Trade, Trade Policy, Public Financial Management, Banking and Finance, SME Development, Public Management, Public Policy, Law.
 • Tourism (Du lịch):Tourism Management, Sustainable Tourism, Ecotourism.
 • Cross-cutting Disciplines: Human Rights, Gender/Women’s Studies.

Những yêu cầu về tiếng Anh:
Những tố chức giáo dục ở New Zealand đưa ra những yêu cầu đầu vào về trình độ tiếng Anh. Tất cả các thí sinh phải kiểm tra trình độ IELTS hoặc TOEFL theo như yêu cầu để có thể nhập học ở các tổ chức giáo dục New Zealand.
Điều kiện cần thiết:
Những thí sinh đến từ những tố chức chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các tố chức phi chính phủ và các tổ chức tư nhân trên khắp Việt Nam đều đủ điều kiện nộp hồ sơ. Để đủ điều kiện nhận giải thưởng học bổng New Zealand ASEAN, một thí sinh cần:

 • Là công dân Việt Nam
 • Không phải là công dân và không có giấy phép cư trú tại New Zealand, Australia hay bất kì quốc gia phát triển nào khác.
 • Không kết hôn hay đính hôn với một người là công dân của New Zealand hay có đủ điều kiện để trở thành công dân của New Zealand hay người đã có giấy phép cư trú lâu dài tại New Zealand.
 • Có bằng cử nhân nếu muốn giành học bổng thạc sĩ, và đã hoàn thành xong bằng thạc sĩ nếu muốn lấy học bổng tiến sĩ.
 • Có giấy tiếp nhận học tại một cơ sở giáo dục ở New Zealand.
 • Dưới 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ cho bằng thạc sĩ và dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn cho bằng tiến sĩ.
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc (những thí sinh dưới 25 tuổi mà không có kinh nghiệm làm việc thì có thể nộp hồ sơ nếu chứng minh được sự xuất sắc về học tập hay có tiềm năng lãnh đạo tương lai.)
 • Một quốc gia đã phát triển thì được xác định như là một quốc gia không thuộc danh sách nhận viện trợ của Ủy ban hỗ trợ phát triển của tổ chức OCED (Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế)
 • Những ứng viên đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ vẫn đủ điều kiện để nộp hồ sơ cho các chương trình thạc sĩ thuộc học bổng New Zealand ASEAN, với điều kiện là ứng viên đó có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng chương trình học mà họ muốn theo đuổi có sự thích hợp phát triển và tính khả thi đối với sự phát triển của Việt Nam.

Tiêu chuẩn lựa chọn:

 • Học tập tốt, đạo đức tốt.
 • Có khả năng lãnh đạo chuyên nghiệp.
 • Có thể mang lợi ích phát triển về cho Việt Nam.
 • Xem xét sự cân bằng giữa các tổ chức chính phủ, tư nhân, tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ.
 • Xem xét sự phân bổ đầu tư và sự phù hợp với các mục tiêu của chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam-New Zealand.

Thời hạn nhận hồ sơ:  cập nhật tại: http://www.nzembassy.com/vi/vi%E1%BB%87t-nam/th%C3%B4ng-tin-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-qu%C3%A1n/nz-development-scholarships

Phương thức nạp đơn: Qui trình nộp hồ sơ và lựa chọn:

 • Các ứng viên của học bổng New Zealand ASEAN phải xác nhận khóa học mình mong muốn và phải được chấp nhận vào học từ các tổ chức giáo dục ở New Zealand.
 • Các ứng viên của học bổng New Zealand ASEAN cần nộp hai hồ sơ bằng tiếng Anh (một bản gốc, 1 bản sao), bao gồm một bản sao thư mời học từ một tổ chức giáo dục ở New Zealand, gửi trực tiếp đến đại sứ quán New Zealand ở Hà Nội. Những ứng viên cho học bổng tiến sĩ cần nộp giấy bằng chứng cho thấy sự trao đổi thư tín với một người giám sát tiềm năng. Các thí sinh được khuyến khích tải hồ sơ từ địa chỉ:  www.nzembassy.com/viet-nam. 
 • Các thí sinh cũng có thể lấy mẫu hồ sơ trực tiếp từ Đại sứ quán New Zealand ở Hà Nội.
 • Những ứng viên được Hội đồng xét tuyển tại Việt Nam lựa chọn sẽ được được liên hệ phỏng vấn. Danh sách các ứng viên được tiến cử sẽ được nộp cho Hội đồng điều chỉnh để xem xét và phê duyệt lại.

Liên hệ để biết thêm chi tiết:
Development Programme Coordinator- New Zealand ASEAN Scholars awards. (Điều phối viên Chương trình phát triển – Học bổng New Zealand)
New Zealand Embassy (đại sứ quán New Zealand)
Level 5, 63 Ly Thai To Street
Hanoi – Viet Nam
Tel:  (+84 4) 3824 1481 
Fax: (+84 4) 3824 1480
Email: nzembassy.hanoi@mft.net.nz
Website: www.nzembassy.com/viet-nam

Phòng Quan hệ quốc tế
Lac Hong, 17/10/2013 - 09:41:56