Tin tức Quan hệ quốc tế

Kết quả phỏng vấn học bổng thạc sĩ của Đại học Cao Hùng - Đài Loan

Phòng Quan hệ quốc tế trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn học bổng thạc sĩ của trường Đại học Cao Hùng - Đài Loan như sau: 

Sinh viên

Giới tính

Ngày sinh

Trường

Ngành

Van Thi Hoe

Nữ

1990/02/02

Lac Hong University

Kế toán

Vu Thi Thanh Phuong

Nữ

1991/10/18

Lac Hong University

Tài chính ngân hàng

Tran Phu Thinh

Nam

1991/10/17

Lac Hong University

Tài chính ngân hàng

Dưới đây là thông tin chi tiết của các loại học bổng:

Trong 02 học kỳ đầu tiên:

Loại A:

Học bổng loại A được trao cho sinh viên có điểm trung bình tốt nghiệp đại học từ 8.5 và thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn.

1. Học phí và phí ở ký túc xá được miễn.

2. Bảo hiểm y tế, phí làm Thẻ Cư Trú (ARC) (phí mỗi năm), và tiền sách giáo khoa do sinh viên tự thanh toán.    

Loại B:

1. Học bổng loại B được trao cho sinh viên có điểm trung bình tốt nghiệp đại học từ 7.0 và thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn.

2. Sinh viên phải tự thanh toán học phí với mức US $1720 cho 02 năm học ($430 mỗi học kỳ)  

3. Phí ở Ký túc xá, Bảo hiểm y tế, phí làm Thẻ Cư Trú (ARC) (phí mỗi năm), và một phần tiền sách giáo khoa do sinh viên tự thanh toán.

Loại C:

1. Học bổng loại C sẽ được trao cho sinh viên có điểm trung bình tốt nghiệp đại học từ 6.0 và thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn.

2. Sinh viên phải tự thanh toán học phí trong 02 năm với mức US $3440 ($860 mỗi học kỳ)

3. Phí ở Ký túc xá, Bảo hiểm y tế, phí làm Thẻ Cư Trú (ARC) (phí mỗi năm), và một phần tiền sách giáo khoa do sinh viên tự thanh toán.

Trong hai học kỳ tiếp theo, học bổng loại A sẽ được trao cho sinh viên trong top 3. 

Phòng Quan hệ quốc tế gửi lời chúc mừng đến các sinh viên xuất sắc đã đạt được học bổng. Chúc các em học tập thật tốt, để tiếp nối truyền thống vượt khó học giỏi đáng tự hào của sinh viên trường Đại học Lạc Hồng. 

Phòng Quan hệ quốc tế
Lac Hong, 07/01/2014 - 10:19:27

du học