Tin tức Quan hệ quốc tế

Cơ hội nhận học bổng thạc sĩ toàn phần của trường Đại Học Cao Hùng Đài Loan - Học Kỳ Mùa Xuân 2014

Trường Đại học Cao Hùng - Đài Loan thông báo nhận hồ sơ học bổng thạc sĩ cho học kỳ Mùa Xuân 2014, dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình cử nhân và đang chờ nhận bằng. 

Sinh viên có thể đến liên hệ Văn phòng Hợp tác Quốc tế - Cơ sở 1 trường Đại học Lạc Hồng để được hướng dẫn hoàn tất hồ sơ, và để được giải đáp các thắc mắc khác về việc thủ tục du học tại Đài Loan. 

Các sinh viên có quan tâm xin vui lòng đọc kỹ thông tin học bổng và các yêu cầu về hồ sơ của học bổng trong file dưới đây.

/Data/News/160/files/ApplicationInstructions_2_kaje3.doc 

Mẫu hồ sơ: 

/Data/News/160/files/Application_form_aclag.doc

Phòng Quan hệ quốc tế
Lac Hong, 07/11/2013 - 09:56:57

học bổng, thông tin, du học