Tin tức Quan hệ quốc tế

Học bổng của Đại học Silla cho sinh viên Đại học Lạc Hồng

Trường Đại học Silla Hàn Quốc tặng 02 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Lạc Hồng đang theo học tất cả các chuyên ngành. Dưới đây là thông tin học bổng. Các sinh viên có quan tâm vui lòng liên hệ Văn phòng Hợp tác quốc tế - Cơ sở 1, trường Đại học Lạc Hồng, hoặc ĐT: 0613 953 128. 

/Data/News/160/files/hoc_bong_dh_Sila_han_quoc_e2t27.pdf

Phòng Quan hệ quốc tế
Lac Hong, 07/11/2013 - 09:32:19

học bồng, du học