Tin tức Quan hệ quốc tế

Học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Công Nghệ Suranaree cho các nước ASEAN

Giới thiệu về học bổng SUT_PhD. SCHOLARSHIP FOR ASEAN

Trường Đại học Công Nghệ Suranaree (SUT) thông báo chương trình học bổng tiến sĩ SUT cho các nước ASEAN lần thứ ba, được thành lập từ năm 2011 để đánh dấu  sự việc tạo dựng Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN và kỷ niệm 84 năm ngày sinh của Nhà Vua.

Học bổng này nhằm thu hút các sinh viên xuất sắc từ các nước thành viên của ASEAN có mong muốn học tiến sĩ tại trường đại học Công Nghệ Suranaree, một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Thái Lan.

Học bổng tặng tổng số tiền 960,000 Baht  (khoảng 30,000 đô la Mỹ) cho chương trình học 3 năm đối với các ứng viên có bằng thạc sĩ và 1,200,000 Baht (khoảng 37,500 đô la Mỹ) cho chương trình học 05 năm đối với các ứng viên có bằng cử nhân . 09 suất học bổng sẽ được tặng cho các nghiên cứu sinh năm học 2014 (bắt đầu từ tháng 08 năm 2014).

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 09 tháng 01 năm 2014.

Điều kiện xét tuyển:

 1. Là công dân của một quốc gia thuộc khối ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, The Philippines, Singapore và Vietnam),
 2. Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ của ngành đăng ký học bổng,
 3. Học bổng tiến sĩ cho ứng viên có bằng cử nhân:
  Có bằng cử nhân với điểm trung bình > 3.25 (theo thang điểm 4.00),
  Học bổng tiến sĩ cho ứng viên có bằng thạc sĩ
  Có bằng thạc sĩ với điểm trung bình > 3.50 (theo thang điểm 4.00), có ít nhất một bài nghiên cứu được đăng trên 1 tạp chí chuẩn quốc tế.
 4. Trình độ tiếng Anh
  Đối với chương trình tiến sĩ về tiếng Anh, (TOEFL > 550 or IELTS > 6.0),
  Đối với tất cả các chương trình triến sĩ, (TOEFL > 500 or IELTS > 5.0),
 5. Có sức khỏe tốt.

Các chương trình học

Viện Khoa học

(Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Prof.Dr. Kritsana Sagarik, Email: kritsana@sut.ac.th or visit websitehttp://science.sut.ac.th)

 • School of Mathematics: Ph.D. (Applied Mathematics)
  http://math.sut.ac.th/
  -Differential Equations, Wavelets
 • School of Biochemistry: Ph.D. (Biochemistry)
  - Protein Structure and Function, Carbohydrate Active Enzymes in Plants 
  and Humans
 • School of Chemistry: Ph.D. (Chemistry) 
  http://science.sut.ac.th/chemistry/
  - Physical and Computational Chemistry, Analytical Chemistry, Materials and
  Applied Chemistry
 • School of Biology: Ph.D. (Environmental Biology)/ Ph.D. (Biomedical Sciences)/ Ph.D. (Microbiology) http://science.sut.ac.th/biology/
  - Environmental Biology, Biomedical Sciences
 • School of Physics: Ph.D. (Physics) and Ph.D. (Applied Physics) 
  http://science.sut.ac.th/physics/
  - Quantum Field Theory, High-Energy Physics, Theoretical Physics, 
  Nuclear Physics, Condensed Matter Physics, Accelerator Physics
 • School of Laser Technology and Photonics: Ph.D. (Laser Technology) 
  http://www.sut.ac.th/science/laser-technology/
  - Laser Technology, Optical Information Processing, and Biomedical Optics
 • School of Remote Sensing : Ph.D. (Geoinformatics) 
  http://science.sut.ac.th/science_station/index.php?lang=en&school=remote_sensing
  - GIS,  MCDA, Geology for Resource Management  and Geohazard Study, 
  Environmental Resources (Forest), Remote Sensing, Meteorology, 
  Photogrammetry, Urban and Locational Study

Viện Kỹ thuật

(Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Asst. Prof. Dr. Pornsiri Jongkol, E-mail: pornsiri@sut.ac.th or visit website http://eng.sut.ac.th)

 • School of Chemical Engineering: Ph.D. (Chemical Engineering)
  - Adsorption, Biomass Conversion, Crystallization, Powder Technology, 
  Bioseparation Renewable Energy, Particle Technology, Modeling of Chemical 
  Process
 • School of Mechanical Engineering: Ph.D. (Mechanical Engineering)
  - Adaptive System, Vibration Analysis, System Analysis, Heat Transfer Analysis,
  Finite Element Analysis, Thermal-Fluid Science, Alternative Energy, Industrial 
  Automation, Refrigeration and Air Conditioning
 • School of Polymer Engineering: Ph.D.(Polymer Engineering) 
  -Rheology of Multicomponent System, Processing-Crystallization-Property 
  Relationship, Green Composites from Biodegradable Polymers and Natural 
  Fibers/Biofillers, Biopolymers for Electronic and Automotive  Industries, 
  Engineered Woods and Green Adhesives for Engineered Woods
 • School of Geotechnology: (Ph.D. Geotechnology)  
  - Geological Engineering Rock Mechanics
 • School of Telecommunication Engineering: Ph.D. (Telecommunication Engineering)  
  - Telecommunication  Engineering
 • School of Industrial Engineering: Ph.D. (Industrial Engineering) 
  - Ergonomics, Statistical Analysis, Logistics and Supply Chain Management, 
  Healthcare Logistics, Optimization
 • School of Transportation Engineering: Ph.D. (Transportation Engineering)
  - Transportation Safety, Transportation Planning and Traffic Engineering
 • School of Electrical  Engineering: Ph.D. (Electrical Engineering)
  - Computer and Robot Visions, Signal and Image Processing, Electronic Systems,
  Power and Energy, Control and Automation, Microelectromechanical Systems
  (MEMS), Power Quality Research Unit (PQRU), Power Electronics, Machines, 
  and Control (PeMC)
 • School of Environmental Engineering: Ph.D. (Environmental Engineering)  
  - Water treatment, Water Quality Management, Wastewater Treatment, 
  Constructed Wetlands, Industrial Waste Management, Adsorption, Air Quality
  Control and Air Pollution
 • School of Civil  Engineering: Ph.D. (Civil Engineering)  
  - Geotechnical Engineering
 • School of Ceramic  Engineering: Ph.D. (Ceramic Engineering)  
  - Nanomaterials, Ceramic Composites, Structural Ceramics, Piezoelectric 
  Ceramics, Electronic Ceramics, Conventional Ceramics, Glass, Bioceramics, 
  Smartmaterials, Electronic Ceramics, Fuel Cell, Functional Ceramics, 
  Piezoelectric Materrials, Multiferroic Materials

Viện Công nghệ nông nghiệp

(Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Assoc.Prof.Dr. Neung Teaumrung, E-mail: neung@sut.ac.th or visit  website http://iat.sut.ac.th)

 • School of Crop Production Technology: Ph.D. (Crop Science) 
  - Plant Breeding, Crop Physiology, Postharvest and Seed Technology, 
  Soil and Water Management, Plant Protection
 • School of Animal Production Technology: Ph.D. (Animal Production Technology)  
  - Monogastric Animal Nutrition, Ruminant Nutrition, Animal Breeding, 
  Animal Physiology,  Veterinary Science, Fish Genetic, Cryopreservation 
  of fish spermatozoa
 • School of Food Technology: Ph.D.(Food Technology) 
  - Food Processing, Food Chemistry, Food Microbiology, Food Engineering, 
  Product Development, Food Carbohydrates, Bioactive Peptides, Starter 
  Cultures in Food, Physico-Chemical Properties of Food, Food Rheology 
  and Emulsion
 • School of Biotechnology :Ph.D. (Biotechnology)  
  - Agricultural and Microbiological Biotechnology, Molecular Biotechnology, 
  Embryo and Stemcells Technology, Industrial and Bio-Engineering, 
  Molecular Biology of Plant-Microbe Interaction Phage Display Technology, 
  Antibody Engineering

Viện Khoa học xã hội

(Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Assoc.Prof.Dr. Aunchalee Wannaruk, E-mail: wannaruk@sut.ac.th or visit website http://soctech.sut.ac.th/fl/)

 • School of Foreign Languages: Ph.D. ( English Languages Studies)
  - Pragmatics, Spoken Discourse Analysis, Psychological Factors Affecting
  Language Learning, Language Learning Strategies

 

Thời gian của chương trình học

 • Học bổng tiến sĩ dành cho cử nhân: 05 năm
  * Năm học 2014-2019 cho các ứng viên có bằng cử nhân
 • Học bổng tiến sĩ dành cho thạc sĩ: 03 năm
  * Năm học 2014-2016 cho các ứng viên có bằng thạc sĩ

Lợi ích của học bổng:

Nhóm 1: Học bổng tiến sĩ dành cho cử nhân:  1,200,000 Baht

Nhóm 2: Học bổng tiến sĩ dành cho thạc sĩ:    960,000 Baht

Học bổng cấp các chi phí:

 • Học phí và các chi phí có liên quan,
 • Nhóm 1: Sinh hoạt phí hằng tháng 8,000 Baht cho 02 năm đầu, và 10,000 Baht cho 03 năm cuối.
 • Nhóm 2: Sinh hoạt phí hằng tháng 10,000 Baht cho 03 năm học,
 • Chỗ ở (3,000 Baht mỗi tháng) cho cả chương trình học tại SUT,
 • Kinh phí nghiên cứu 250,000 Baht cho luật án tiến sĩ,
 • Kinh phí dự trữ 68,000 Baht cho các hoạt động liên quan đến học tập.
  (được xác nhận bởi hội đồng theo từng trường hợp)

Ứng viên nhận học bổng phải trả:

 • Tiền hư hại 6,000 Baht (được hoàn trả lại khi hoàn tất khóa học và/ hoặc chấm dứt chương trình)
 • Bảo hiểm y tế: ứng viên nhận học bổng phải mua bảo hiểm y tế có hiệu lực ở Thái Lan.

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản gốc bộ hồ sơ xin học bổng có dán hình chụp không quá 06 tháng tính từ hạn cuối nộp hồ sơ
 • Photo công chứng tất cả các bằng cấp.
 • Photo công chứng bẳng điểm, với có điểm và điểm trung bình bằng tiếng Anh
 • 02 thư giới thiệu bằng tiếng Anh,
 • Bản dịch tiếng Anh của chứng minh nhân dân hoặc photo công chứng hộ chiếu có ngày sinh.
 • Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL or IELTS)
 • Giấy khám sức khỏe, có bác sĩ chứng nhận

Cách nộp hồ sơ

Tất cả các ứng viên phải ghi rõ tên trường họ muốn xin học và ngành học mong muốn. Quyết định cuối cùng để trao học bổng do Hội đồng xét tuyển tại SUT đảm nhiệm. Các ứng viên có tiềm năng sẽ được gọi video phỏng vấn bởi Hội đồng xét tuyển của SUT.

Các mẫu đơn có thể được tải về từ địa chỉ: http:// www.sut.ac.th/ASEAN.

Nộp hồ sơ tại:

Các ứng viên phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ và nộp về Center for International Affairs, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, THAILAND 30000. Xin vui lòng ghi “SUT-Ph.D. Scholarship for ASEAN” ở cuối góc phải của bộ hồ sơ. Tất cả các ứng viên được đề nghị nộp các mẫu đơn và tất cả các giấy tờ được yêu cầu qua email: (file pdf có kích thước ít hơn 5 MB qua e-mail đến: asean@sut.ac.th)

Lịch xét tuyển:

·  Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 09 tháng 01 năm 2014

·  Phỏng vấn qua Skype: Ngày 06 tháng 02 năm 2014

·  Thông báo kết quả: Ngày 13 tháng 03 năm 2014

Phòng Quan hệ quốc tế
Lac Hong, 21/10/2013 - 09:20:39

học bổng Thái Lan