Tin tức Quan hệ quốc tế

Học bổng của Chính phủ Đài Loan năm 2014

Phòng Quan hệ Quốc tế phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam xin thông báo các loại học bổng của Chính phủ Đài Loan năm 2014 đến toàn thể giảng viên và sinh viên trường Đại học Lạc Hồng. 

Theo dự kiến, đại diện của Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu thông tin các loại học bổng vào lúc 14:00 ngày 21/02/2014 tại cơ sở 1 trường Đại học Lạc Hồng. Quý thầy/ cô và các bạn sinh viên có quan tâm, xin vui lòng mở các đường dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết của từng loại học bổng.

. Học bổng VEST-500:http://tweduvn.org/vn/news.php?id=118

. Học bổng Đài Loan:http://tweduvn.org/vn/scholarship.php?cid=12&id=101

. Học bổng tiếng Hoa:http://tweduvn.org/vn/scholarship.php?cid=13&id=100

Phòng Quan hệ quốc tế
Lac Hong, 06/02/2014 - 16:43:06