Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Hội thảo góp ý chuẩn đầu ra

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Hội thảo góp ý chuẩn đầu ra qua đó ghi nhận lại những ý kiến đóng góp quý báu từ quý doanh nghiệp, giảng viên, và cựu sv để làm cơ sở điều chỉnh lại chuẩn đầu ra cho 2 ngành là Kế toán và Tài chính - Ngân hàng. Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu của Nhà tuyển dụng.

Buổi hội thảo có sự góp mặt đông đảo quý doanh nghiệp, cựu sinh viên.

Đại diện doanh nghiệp góp ý chuẩn đầu ra

Thay mặt BLĐ Khoa gửi thư cảm ơn, ghi nhận sự góp ý từ Quý Doanh nghiệp, cựu sinh viên

Thay mặt BLĐ Khoa gửi thư cảm ơn, ghi nhận sự góp ý từ Quý Doanh nghiệp, cựu sinh viên

Buổi hội thảo kết thúc lúc 11h00 cùng ngày!

Khoa Tài Chính - Kế Toán

TCKT, 2020, CĐR, chuẩn đầu ra