Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu Khoa học

 
     Nghiên cứu khoa học là công tác trọng tâm và rất cần thiết trong trường đại học. Nghiên cứu khoa học  tạo ra những sản phẩm có giá trị ứng dụng cho nền kinh tế - xã hội, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao khả năng tư duy, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu của sinh viên v.v… Nhận thức được tầm quan trọng đó,  trong những năm qua thực hiện chỉ đạo của Nhà Trường, khoa Kế toán - Kiểm toán đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và đã đạt được một số thành tựu nhất định.

      + Về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

      Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa phát triển nhanh  cả về số lượng lẫn chất lượng, năm 2005 chỉ có 2 đề tài nhưng đến năm 2009 riêng khóa 05 ngày có 147 đề tài. Song song với sự phát triển về quy mô, chất lượng các đề tài cũng ngày càng tăng, đội ngũ cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học cũng chuyên nghiệp hơn. Cụ thể là các đề tài nghiên cứu gắn với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, phần cơ sở lý luận của đề tài được đầu tư và chú trọng, kết quả nghiên cứu được lượng hóa bằng số liệu thống kê, các giải pháp được cụ thể hóa, hình thức trình bày được chuẩn hóa, đặc biệt là chất lượng của các bài báo khoa học được nâng cao.

       Từ năm 2005 đến nay, Khoa đã có 442 đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trong đó có 3 đề tài đạt giải cấp Bộ,  có 4 đề tài đạt giải nhất, 8 đề tài đạt giải nhì, 11 đề tài đạt giải 3 và 37 đề tài đạt giải khuyến khích cấp trường.

      + Về công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên

     Nghiên cứu khoa học là công tác trọng tâm và rất cần thiết trong trường đại học. Nghiên cứu khoa học  tạo ra những sản phẩm có giá trị ứng dụng cho nền kinh tế - xã hội, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao khả năng tư duy, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu của sinh viên v.v… Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua thực hiện chỉ đạo của Nhà Trường, khoa Kế toán – Kiểm toán đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và đã đạt được một số thành tựu nhất định.

      + Về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

      Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa phát triển nhanh  cả về số lượng lẫn chất lượng, năm 2005 chỉ có 2 đề tài nhưng đến năm 2010 riêng khóa 06 ngày có 203 đề tài. Song song với sự phát triển về quy mô, chất lượng các đề tài cũng ngày càng tăng , đội ngũ cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học cũng chuyên nghiệp hơn. Cụ thể là các đề tài nghiên cứu gắn với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, phần cơ sở lý luận của đề tài được đầu tư và chú trọng, kết quả nghiên cứu được lượng hóa bằng số liệu thống kê, các giải pháp được cụ thể hóa, hình thức trình bày được chuẩn hóa, đặc biệt là chất lượng của các bài báo khoa học được nâng cao.

       Từ năm 2005 đến nay, Khoa đã có 442 đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trong đó có 3 đề tài đạt giải cấp Bộ, có 4 đề tài đạt giải nhất, 8 đề tài đạt giải nhì, 11 đề tài đạt giải 3 và 37 đề tài đạt giải khuyến khích cấp trường.

      + Về công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên

       Công tác  nghiên cứu khoa học của giảng viên được Khoa đặt biệt quan tâm và đầu tư. Tính đến nay, Khoa đã có 8 đề tài nghiên cứu của giảng viên được báo cáo tại các Hội nghị khoa học cấp Trường và cấp Đại học quốc gia. Những đề tài này có ý nghĩa lớn về mặt lý luận và thực tiễn, có tính ứng dụng cao, tiêu biểu như: Xây dựng phòng thực hành kế toán tại trường Đại học Lạc HồngChính sách chuyển giá tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai - Thực trạng và giải pháp; Các giải pháp vượt rào cản chống bán phá giá hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam; Đánh giá năng lực tiếp cận thực tế của sinh viên ngành tài chính và kế toán Trường Đại học Lạc Hồng; Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực tiếp cận thực tế của sinh viên ngành kế toán Trường Đại học Lạc Hồng v.v…