Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số đến Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

TÓM TẮT:

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế lớn trên toàn cầu, với nền tảng là công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản xuất. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng này đã và đang tạo ra những thay đổi đột phá, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi quốc gia, trên từng khu vực và toàn cầu. Trong đó, thị trường lao động sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về chất lượng, cung, cầu và cơ cấu lao động. Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, cũng giống như các ngành nghề kinh doanh khác, kế toán, kiểm toán cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, đòi hỏi người lao động phải am hiểu về chuyên môn, thành thạo ngôn ngữ quốc tế cũng như kỹ năng mềm, bên cạnh đó cơ quan quản lý nhà nước cũng phải hệ thống lại hành lang pháp lý, các cơ sở đào tạo đổi mới phương thức đào tạo và làm sao để gắn kết với doanh nghiệp để sản phẩm của cơ sở đào tạo phục vụ luôn cho doanh nghiệp mà không phải đào tạo lại.

Từ khóa: công nghệ 4.0; công nghệ số; con người và công nghệ; kế toán, kiểm toán và công nghệ.

Lê Thủy Tiên (2019)

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, tháng 5 năm 2019.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,619       1/749