Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Trong nghiên này nhóm tác giả đã nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng NaiNghiên cứu đã tiến hành khảo sát 257 doanh nghiệp, đối tượng khảo sát là các giám đốc điều hành và kế toán trưởng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Phần mềm SPSS 26.0 đã được sử dụng để hỗ trợ cho phân tích dữ liệu. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy sự ảnh hưởng của các biến độc lập bao gồm Quy mô Doanh nghiệp; Năng lực Nhân viên kế toán; Kiểm toán độc lập; Hỗ trợ tư vấn tổ chức nghề nghiệp; Trình độ và nhận thức nhà quản lý; Tuân thủ quy định kế toán và Áp lực từ thuế có ảnh hưởng cùng chiều đến áp dụng VAS 17 của các doanh nghiệp.

TỪ KHOÁ: Chuẩn mực kế toán; Đồng Nai; doanh nghiệp

Nguyễn Văn Dũng; Phạm Thị Khánh Linh (2021)

Tạp chí kế toán kiểm toán, số tháng 5/2021.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,610       1/744