Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (C.V.P) trong mô hình thực hành kế toán tại Trường Đại học Lạc Hồng

TÓM TẮT:

Phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong mô hình thực hành kế toán là đi sâu phân tích các số liệu từ các thông tin kế toán giúp sinh viên nắm được quy trình xử lý số liệu chuyển đổi thông tin từ kế toán tài chính sang kế toán quán quản trị, nắm rõ quá trình phân tích các khái niệm trong mô hình qua đó đưa ra các giải pháp khi các nhân tố thay đổi tác động đến lợi nhuận để từ đó xây dựng nguồn dữ liệu trong môn thực hành Kế toán quản trị.

TỪ KHOÁ: Chi phí; Khối lượng; Lợi nhuận

Nguyễn Tiến Quang, Lê Nguyên Giáp (2019)

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, 2019, 6, 137-140.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  173,637       1/453