Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài nghiên cứu là thông qua các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên nhằm nâng cao sự hài lòng công việc của nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên gồm: thu nhập, đồng nghiệp, đặc điểm công việc, điều kiện làm việc, phúc lợi. Đây chính là cơ sở để các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên, hướng tới giữ chân và phát triển đội ngũ nhân viên giỏi trong xu hướng hội nhập hiện nay.

Từ khoá: Sự hài lòng, các yếu tố ảnh hưởng.

Bùi Văn Thụy (2020)

<Tạp chí Công Thương - Số 12 tháng 5/2020, trang 304-309>


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,378       1/678